Algemene voorwaarden

1. Aan de cursussen en trainingen van Circus Elleboog kan worden deelgenomen door kinderen en jongeren in de leeftijd van 1,5 tot 18 jaar. De cursussen worden onderverdeeld in leeftijdgrenzen en niveau (beginnend of gevorderd).

2. Circus Elleboog behoud zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de cursus/workshop te annuleren. Circus Elleboog zal dan uiteraard het reeds betaalde bedrag restitueren.

3. Inschrijving gaat via de website en is alleen geldig indien het aanmeldformulier volledig en juist is ingevuld. De betaling verloopt via iDEAL.

4. De inschrijving wordt voor een bepaalde periode aangegaan. Tussentijdse opzegging is en restitutie van lesgelden is hierbij niet mogelijk.

5. Circus Elleboog behoudt het recht om elk jaar de prijs te wijzigen.

6. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen schriftelijk (per post of email) te worden doorgegeven aan de administratie.

7. Circus Elleboog is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden zoveel mogelijk aangepast aan de landelijke schoolvakanties. Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit kenbaar gemaakt op de website.

8. Bij ongeval/letsel van de deelnemers is Circus Elleboog niet aansprakelijk.

9. Circus Elleboog is verantwoordelijk voor de inzet van goed personeel en deugdelijk materiaal. 

10. Circus Elleboog is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door bezoekers/deelnemers.

11. Circus Elleboog is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen tijdens de activiteiten. 

12. Voor schade aan materialen, inventaris en/of gebouw, veroorzaakt door de deelnemer, is de deelnemer dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s), aansprakelijk. 

13. Voor deelname zijn er enkele voorschriften:

a.  Deelnemers dragen kleding die geen gevaar of belemmeringen opleveren tijdens de lessen. Dit ter beoordeling aan de desbetreffende docent.

b.  Circusschoenen (turnschoenen) zijn verplicht. Het is mogelijk om ze de eerste cursus serie te lenen, daarna moeten ze verplicht worden aangeschaft.

14. Elke deelnemer die de lessen tijdelijk niet kan volgen door ziekte/blessures of andere omstandigheden, dient dit zo snel mogelijk door te geven aan de administratie (tel: 020-6235326).

15. Indien een activiteit uitvalt door afwezigheid van de medewerkers en het niet verantwoord is om de activiteit door te laten gaan, worden de deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De activiteit wordt, indien mogelijk, ingehaald.

16. Bij inschrijving wordt automatisch toestemming gegeven voor het maken van foto’s en video-opnames tijdens de cursus of training. Hierdoor kan uw kind op foto’s voorkomen, die door Circus Elleboog uitsluitend voor eigen promotionele uitingen gebruikt zullen worden.

17. Wanneer deelnemers driemaal (of meer) achtereen deelnemen aan de activiteiten van Elleboog stelt Circus Elleboog de naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht van deze deelnemers ter beschikking aan de gemeente Amsterdam, voor registratiedoeleinden. Dit houdt verband met onze subsidieverplichtingen voor de gemeente Amsterdam.  

18. Waar deze Algemene Voorwaarden geen uitsluitsel geven, beslist het bestuur van Circus Elleboog.

Amsterdam, 2017

Nike Hypervenom Phantom II FG Low